Veiligheid

  1. Gegevensversleuteling: Gedachtenmap maakt gebruik van versleutelingstechnieken om gegevens te beschermen tijdens opslag en overdracht. Hierbij worden algoritmen gebruikt om gegevens om te zetten in een onleesbare vorm voor ongeautoriseerde personen.

  2. Toegangsbeheer: we hanteren strenge toegangscontroles om ervoor te zorgen dat niemand toegang heeft tot gevoelige gegevens. Dit omvat het gebruik van sterke wachtwoorden, tweefactorauthenticatie en het beheren van gebruikersrollen en -rechten.

  3. Gegevensback-ups: Om gegevensverlies te voorkomen, maakt Gedachtenmap continu back-ups van alle gegevens.

  4. Updates en patches: Om bekende kwetsbaarheden te verhelpen, zorgt Gedachtenmap regelmatig voor updates en patches. Dit helpt bij het oplossen van beveiligingslekken en het waarborgen van de integriteit en veiligheid van het systeem.

v5.0.40 build 20240401